VIKTIG – VIKTIG

Hvis vi blir tatt ut i en eventuell streik, er det veldig viktig at alle dine opplysninger i medlemsregisteret stemmer. Hvis ikke, kan det føre til problemer ved utbetaling av streikebidrag. Du kan også sjekke hva som er registrert på deg, på din side på fagforbundet.no.

Fortsett å leseVIKTIG – VIKTIG