Alle kommunalt ansatte skal ha fått denne informasjonen