Yrkesseksjoner

YHS – Yrkesseksjon Helse og Sosial

Seksjonsstyret

Leder: Eva Sværd

Nestleder: 

Styremedlem:

Aktuelle ykresgrupper

 • Barnevern
 • Ernæringsfag
 • Helsefagarbeidere
 • Helsesekretærer
 • Ledere helse og sosial
 • NAV-ansatte
 • Prehospitale tjenester
 • Psykisk helse og avhengighet
 • Sykepleiere
 • Yrkesfaglærere

YKA – Yrkesseksjon Kontor og Administrasjon

Seksjonsstyret

Leder: 

Nestleder: 

Styremedlem:

Aktuelle ykresgrupper

 • Arkiv
 • Helsesekretær
 • IKT
 • Ledere
 • NAV Personal
 • Rådmenn
 • Økonomi

YKKO – Yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst

Seksjonsstyret

Leder: Runa R. Tonheim

Nestleder: Alexander Bommen

Styremedlem: Ingeborg F. Teige

Aktuelle ykresgrupper

 • Barnehage
 • Bibliotek
 • Kirke og gravferd
 • Kultur
 • SFO og skole
 • Ungdomsarbeid
 • Ungdomsskole
 • Videregående skole

YST – Yrkesseksjon Samferdsel og Teknisk

Seksjonsstyret

Leder: Espen Kristoffersen

Nestleder: Elisabeth Westrheim

Styremedlem:

Aktuelle ykresgrupper

 • Brann,redning og forebygging
 • Byggdrift
 • Dyrepleiere og klinikkassistenter
 • Eiendom,bygg og anlegg
 • Frisør
 • Kollektivtrafikken
 • Park,idrett og bad
 • Renhold Renovasjon
 • Samfunnsplanlegging, bygg-og arealforvaltning
 • Teater-og kulturteknisk
 • Trafikkbetjenter