Leder:Else Holbæk
Personlig vara: Borgny Moen
Medlem: May Elisabeth Røseth Hanssen
Medlem: Runa Russøy Tonheim