Leder

Christin Løkeberg

Nestleder

Alexander Bommen

Kasserer

Eva Sværd

Medlemsregisteret (Fane 2)

Borgny Moen

Sekretær/Hjemmesideansvarlig/OTV

Runa Russøy Tonheim

Mobil : 41 33 30 19

E-post: runatonheim@gmail.com

Yrkesseksjonsleder YHS – Helse og Sosial

Ellen Løve Storm

Mobil: 97 12 75 40

E-post: ellen.storm62@gmail.com

 

bildemangler Yrkesseksjonsleder YST – Samferdsel og Teknisk

Ingen leder

Mobil:

E-post:

Yrkesseksjonsleder  YKA – Kontor og Administrasjon

Ingen leder

 Mobil :

E-post:

Yrkesseksjonsleder  YKKO – Kirke, Kultur og Oppvekst

Runa R. Tonheim

Mobil : 41 33 30 19

E-post: runa.russoy.tonheim@faerder.kommune.no

Opplæringsansvarlig   

Else Holbæk

Mobil: 45 43 55 99

E-post: elsholba2018@gmail.com

Ungdomstillitsvalgt

Caroline Lier Ellefsen
Mobil : 46 80 53 38

E-post: carolineellefsen@gmail.com

 

jorun

 Pensjonisttillitsvalgt

Jorunn Madsen

Mobil: 92 21 91 09

E-post: jorunmad@gmail.com

 

Hovedtillitsvalgt

 May – Elisabeth Gran

 Mobil: 902 51 960

 E-post: may.elisabeth.gran@faerder.kommune.no

 

bildemanglerHVO Færder

John – Magne Borge

Mobil: 93 87 64 59

E-post: john.magne.borge@faerder.kommune.no

 Y