Leder

Christin Løkeberg

Nestleder

Alexander Bommen

Kasserer

Eva Sværd

Medlemsregisteret (Fane 2)

Borgny Moen

Sekretær/Hjemmesideansvarlig/Opplæringsansvarlig/OTV

Runa Russøy Tonheim

Mobil : 41 33 30 19

E-post: runatonheim@gmail.com

Yrkesseksjonsleder HS – Helse og Sosial

Ellen Løve Storm

Mobil: 97 12 75 40

E-post: ellen.storm62@gmail.com

 

bildemangler Yrkesseksjonsleder ST – Samferdsel og Teknisk

Ingen leder

Mobil:  

E-post: 

else

Yrkesseksjonsleder  KA – Kontor og Administrasjon

Else Holbæk

Jobbmobil :  94 83 93 93     Mobil : 45 43 55 99

E-post:else.karin.holbek@faerder.kommune.no

Yrkesseksjonsleder  KKO – Kirke, Kultur og Oppvekst

Runa R. Tonheim

Mobil : 41 33 30 19

E-post: runa.russoy.tonheim@faerder.kommune.no


Ungdomstillitsvalgt

Mobil :

E-post:

 

jorun

 Pensjonisttillitsvalgt

Jorunn Madsen

Mobil: 92 21 91 09

E-post: jorunmad@gmail.com

 

Hovedtillitsvalgt

 May – Elisabeth Gran

 Mobil: 902 51 960

 E-post: may.elisabeth.gran@faerder.kommune.no 

 

bildemanglerHVO Færder

John – Magne Borge

Mobil: 93 87 64 59

E-post: john.magne.borge@faerder.kommune.no