Kontroll -og revisjonskomite

Leder

Gunn Elisabeth Hübner

Medlem

Ingeborg F. Teige

Varamedlem

Finn Christian Aarum