May-Elisabeth Gran ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt.

Det kom ikke inn forslag til motkandidat(er).