Valg av HTV

May-Elisabeth Gran ble gjenvalgt som hovedtillitsvalgt. Det kom ikke inn forslag til motkandidat(er).

VALG AV HTV

Alle kommunalt ansatte skal ha fått denne informasjonen

Trygdeoppgjøret

https://www.pensjonistforbundet.no/nyheter/krever-%C3%B8kt-kj%C3%B8pekraft-i-trygdeoppgj%C3%B8ret?fbclid=IwAR0-ShXNnfgTzYt2WUV7nsu0Fs0t84UH-U7OKuB3B0zoMo6lWyi3Nqdm0Bg

PENSJONISTENE: KONTINGENT

https://www.fagforbundet.no/nyheter/fagforbundets-pensjonister-far-giro-i-posten/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=oss