PENSJONISTENE: KONTINGENT

https://www.fagforbundet.no/nyheter/fagforbundets-pensjonister-far-giro-i-posten/?utm_source=nyhetsbrev&utm_medium=epost&utm_campaign=oss

Fagforbundet Vestfold

Da er Fagforbundet Vestfold formelt gjenoppstått. Og Fagforbundet Færders nestleder, Alexander Bommen, er fra 1.1.2024 leder av yrkesseksjon Kirke, Kultur og Oppvekst i Fagforbundet Vestfold. Vi gratulerer