YKKO: Nyhetsbrev mars 2023

  1. /
  2. Yrkesseksjon Kirke, Kultur og...
  3. /
  4. YKKO: Nyhetsbrev mars 2023

Kulturkonferansen 2023 – en unik mulighet til å lære av hverandre

YKKO: Nyhetsbrev mars 2023

»Yrkesseksjonen Kirke, Kultur og Oppvekst i Fagforbundet hadde 7 styremøter i fjor og behandlet totalt 67 saker. Seksjonen gjennomførte også en vellykket kulturkonferanse, hvor medlemmer fra forskjellige sektorer møttes og lærte av hverandre. Fagforbundet har også arrangert en konferanse for menn i barnehagen og en konferanse om inkludering av personer med utviklingshemming i arbeidslivet sammen med andre fagforbund. Fagforbundet har jobbet for at de nasjonale kompetansemidlene skal fordeles til alle ansatte i barnehagen, og har arrangert et kveldsseminar om betydningen av flere ansatte i barnehagen i samarbeid med FUB og Utdanningsforbundet.

Se hele nyhetsbrevet her »

Andre nyheter