Referat fra medlemsmøte

Dato: 21.januar 2021

Tid: 17.30 – 18.00

Sted: Teams

Til stede: 12 medlemmer med stemmerett + Rune Mathiassen, nestleder på Fylket

AGENDA

VALG AV HOVEDTILLITSVALGT

Leder Christin Løkeberg ønsket velkommen.

Informerte om at valget gjelder for to – 2- år av gangen.

Valget er i henhold til Hovedavtalen.

Kun ansatte i Færder kommune kan stemme.

Det er en kandidat, Marita Solberg.

Marita fikk så ordet for å fortelle om seg selv (se vedlegg i invitasjonen til møtet).

Har nå 85 % stilling i Veumåsen.

……………………………………………………………………………………………………………

Da det ikke har kommet innspill om andre kandidater i løpet av møtet, er Marita Solberg enstemmig valgt som ny hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Færder.

Dato for overtakelse av vervet avtales senere.

Runa R. Tonheim

ref.