Vi opplever at dere som har oppgitt jobbmailen ikke får all info i tide, fordi jobbmailen kun brukes i jobbsammenheng. Vi anbefaler at vi kan få sende info på privatmailen i stedet.