May – Elisabeth Gran

Hun har i dag hatt sin første arbeidsdag som HTV. Hun er 95% frikjøpt, og vil stort sett være til stede fra mandag til og med fredag.

Mobil: 902 51 960