De som har fått varige bivirkninger av Covid-19 kan søke om at dette blir definert som yrkesskade