Ungdomsutvalget

Ungdomstillitsvalgt: Caroline Lier Ellefsen – carolineellefsen01@gmail.com – 46805338

Nestleder:
Medlem: 


LO Favør

Ny ungdomsside på lofavør.no

Nå har vi fått et eget valg på lofavør som heter ung. Her vil vi fokusere på aktiviteter, produkter og tilbud rettet mot ungdom og studenter. I forbindelse med studiestart har LOfavør en stipendkonkurranse, som vil bli markedsført ute på høyskoler/ universitet. Alt om denne vil du kunne finne mer informasjon om på denne siden. http://www.lofavor.no/id/925


Fagforbundet Ungdom lanserer ny nettside!

Fagforbundet Ungdom har fått ny nettside, der både utseende, brukervennlighet og innhold er nytt. Besøk den nye nettsiden her. Det er viktig for oss at sidene fungerer så godt som mulig for både medlemmer og ikke-medlemmer. Derfor: synes du noe mangler? Har du ideer eller tips til hva vi kan skrive om? Send inn til ungdom@fagforbundet.no eller benytt deg av forslagskassa på siden.

Fagforbundet Ungdom gir også ut et eget medlemsblad, kalt Ujoli. Kjenner du noen som har en spesiell jobb, hobby eller interesse? Noen som gjør noe viktig for lokalsamfunnet? Et spennende prosjekt som foregår der du bor? Send oss et hint om dette, vi kommer gjerne ut og lager reportasjer. Sitter du med en skribent i magen og gjerne vil ha dine tanker på trykk? Nøl ikke, send inn tips, tekst eller ideer til ujoli@fagforbundet.no

På de nye nettsidene kan du lese om at Fagforbundet er tilstede på Facebook, boligkampanjen til Fagforbundet Ungdom, hvordan fagforeningskamerater i andre land blir behandlet og mye mer. Du kan også finne kontaktinformasjon til ungdomstillitsvalgte i hele landet og lese mer om våre meninger i ungdomsorganiseringen.

Se www.fagforbundet.no/ungdom eller http://www.fagforbundet.no/ og klikk på ungdom i venstremenyen. (Du kan også se ungdom.fagforbundet.no Merk! Ikke www foran).

Vi håper du blir fornøyd med de nye nettsidene!

Videresend gjerne dette nyhetsbrevet til andre du tror kan ha interesse av det.

Med kameratslig hilsen

Fagforbundet Ungdom


HOLD ORDEN PÅ ØKONOMIEN

Trenger jeg arbeidskontrakt?
Minstelønn
Skatt

Få svar på dette og mye mer,

spleiselaget.no


Lik  rett                                                   16.10.2007Fagforbundet vil styrke rettighetene og velferden for studenter. Dette gjøres blant annet ved å gjenreise prinsippet om heltidsstudenten, ved å sikre en stabil, lav og statlig styrt rente på studielån.    Les mer i Gjengangeren

Den viktige ungdomsgarantien

Fagforbundet mener det haster å få på plass en ny ungdomsgaranti som gir all ungdom under 25 år rett til jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring.

En lignende ungdomsgaranti ble innført av Arbeiderpartiet i regjering i 1995, og fjernet av Bondevikregjeringen i 1998. En evalueringsrapport fra Institutt for samfunnsforskning i 2006, viser at ungdomsgarantien fungerte. Fagforbundet mener at aktuelle virkemidler i en ny ungdomsgaranti blant annet kan være lærlingplasser, lærekandidater, ungt entreprenørskap, og styrking av rådgivnings- og oppfølgingstjenesten.

Arbeidsledighet blant unge er fortsatt et stor problem. 31. februar i år var det 9.630 arbeidsledige under 24 år (ca 4 % av arbeidstyrken). Den totale arbeidsledigheten er på 52.059 (2,2 % av arbeidsstyrken).

Ledighet blant unge kan skyldes manglende erfaring og ansiennitet, men også ufrivillig deltid.

Det skaper økonomisk usikkerhet i etableringsfasen. Unge har ofte ikke rett til dagpenger og mange opplever å få psykiske plager fordi de føler at de er unyttige i samfunnet.

Arbeidsledighet rammer den enkelte hardt. I en svensk undersøkelse dokumenteres det at arbeidsledighet blant ungdom som akkurat har fullført utdanning kan få langvarige konsekvenser. Det er større sannsynlighet for at de som var arbeidsledige rett etter utdanning også er arbeidsledige, helt eller delvis, både fem og ti år etter utdanningens slutt. Arbeidsledige rett etter utdanning har senere i gjennomsnitt 17 prosent lavere lønn enn de som ikke var arbeidsledige.

Det er når ledigheten er lav regjeringen må komme med virkemidler som befester den lave ledigheten. Det haster – landet trenger flere hender!


Flere yngre med uføretrygd

Ti prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år er helt eller delvis uføre i 2005. For de mellom 18 og 24 år er det en markant økning i uføretrygd.

Av Vidar Haagensen
Publisert  23.05.2007 – 11:03 Oppdatert 24.05.2007 – 14:52
 

Økningen i nye uføre i gruppen 18 til 24 er nesten firedoblet siden 1992 for menn, og mer enn firedoblet for kvinner.

Det har vært en økning i uføretrygdede hvert år de siste årene, særlig i de yngste aldersgruppene. I dag er det nærmere 330 000 personer med uføreytelser. I perioden 1992 til 2005 har antall uføretrygdede økt med over 80 000 fra 236 000 i 1992.

– Det er langt mer alvorlig at en ung arbeidstaker ikke får muligheter i arbeidslivet og ender på uførepensjon, enn at en eldre arbeidstaker som har vært aktiv i mange år, ender på uførepensjon, sier Erik Oftedal, direktør for arbeid og aktivitet i NAV, til NTB.

Geografiske forskjeller
Særlig sterk økning blant unge under 35 år finner vi i Aust-Agder og Telemark. Også i Vest-Agder, Østfold og Vestfold har det de siste årene vært en økning blant de unge. Økningen blant unge er lavest i Oslo, Sogn og Fjordane og Hordaland.

Det er til dels store geografiske variasjoner i uføretrygd generelt . Hedmark, Aust-Agder og Nordland er de fylkene som har høyest prosent uføre, mens Oslo, Akershus og Rogaland har lavest.

I de tre første fylkene ligger uføreprosenten på rundt 16 for kvinner og mellom 11 og 12 for menn. Den største veksten finner vi i Østfold, den laveste i Oslo og Hordaland.

Alder viktig for økning
– Det tydeligste i denne undersøkelsen er at vi har en veldig sterk alderskomponent. Det norske folk blir jevnt eldre i gjennomsnitt, og det fører til stadig flere uførepensjonister, sier Oftedal.

Etter 2000 har veksten i uførepensjoner vesentlig skyldtes at nordmenn er blitt eldre. Den reelle veksten i uførepensjonering for menn har bare vært på knappe én prosent, mens den for kvinner har vært litt høyere.

– Hvis den norske befolkningen ikke hadde blitt eldre, ville vi heller ikke hatt noen særlig økning i uføretrygden, sier Oftedal til NTB. Oslo er nesten alene om å ha en uendret aldersstruktur, mens de fleste andre fylker får en stadig eldre befolkning

Tall uten årsaksforklaring
NAV la tirsdag fram den første rapporten i et prosjekt om hva som fører til utvikling i uførepensjon. Rapporten tar for seg den geografiske utviklingen fra 1992 – 2005 i alle fylker og alle aldersgrupper.

Tallene i denne første undersøkelsen sier ikke så mye om årsakene til utviklingen, men NAV vil i neste omgang søke å finne ut hva som kan være grunnene til endring i uførepensjoneringen. Den neste rapporten kommer til høsten.