Seksjonsstyret

Leder: Dag-Sigurd Klavenes

Nestleder: Elisabeth Westrheim

Styremedlem: Susanne Ellefsen

AKTUELLE YRKESGRUPPER

Brann,redning og forebygging
Byggdrift
Dyrepleiere og klinikkassistenter
Eiendom,bygg og anlegg
Frisør
Kollektivtrafikken
Park,idrett og bad
Renhold
Renovasjon
Samfunnsplanlegging,bygg-og arealforvaltning
Teater-og kulturteknisk
Trafikkbetjenter