Seksjonsstyret

Leder: Runa R. Tonheim

Nestleder: Alexander Bommen

Styremedlem: Andrè Nordbotten

AKTUELLE YRKESGRUPPER

Barnehage
Bibliotek
Kirke og gravferd
Kultur
SFO og skole
Ungdomsarbeid
Ungdomsskole
Videregående skole

 

Nyhetsbrev januar 2016

Nyhetsbrev juli 2015