Seksjonsstyret

Leder: Ellen Løve Storm
Nestleder: Eva Sværd
Styremedlem:

AKTUELLE YRKESGRUPPER

Barnevern
Ernæringsfag
Helsefagarbeidere
Helsesekretærer
Ledere helse og sosial
NAV-ansatte
Prehospitale tjenester
Psykisk helse og avhengighet
Sykepleiere
Yrkesfaglærere