Fagforbundet er LOs største forbund, på vei mot 340 000 medlemmer. Fagforbundets hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten.Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, statlige, private og offentlige virksomheter og i sykehusene med alle støttefunksjoner. Lærlinger, skoleelever og studenter er også velkomne som medlemmer. Les mer om medlemsfordeleneFagforbundet mener at kommunene skal ha sunn økonomi, fordi du skal ha tilgang på gode velferdstjenester uavhengig av hvor du bor og hvor tykk lommebok du har. Av samme grunn jobber vi også for bedre kvalitet og gode yrkesfaglige tilbud, og mot privatisering og konkurranseutsetting.Det er bruk for en fagbevegelse som fortsetter å fremme omtanke, solidaritet og samhold.

Fagforbundet arbeider for likestilling og likeverd i et mangfoldig arbeidsliv. Vi kjemper for likelønn og lik status mellom kvinnedominerte og mannsdominerte yrker.

Alle medlemmene i Fagforbundet tilhører en lokal fagforening. Finn din fagforening

Styrende organer

Landsmøtet er Fagforbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes hvert fjerde år, i andre halvdel av året. Du kan lese mer om landsmøtet 2013 som blant annet vedtok nytt prinsipp- og handlingsprogram.

Yrkesfaglig arbeid

Fagforbundet organiserer over ett hundre ulike yrkesgrupper. For å kunne gi alle et godt yrkesfaglig tilbud, organiseres medlemmene i fire seksjoner. Seksjonene arbeider blant annet med yrkespolitiske spørsmål, yrkesutdanning, yrkesetikk og arbeidsmiljø. Det er i seksjonen du finner det yrkesfaglige fellesskapet.

Forbundets historie

Fagforbundet ble etablert den 17. juni 2003, etter en sammenslåing av Norsk Kommuneforbund (stiftet 1920) og Norsk helse- og sosialforbund (stiftet 1965). Les mer om forbundets historie og hva vi har oppnådd.