VIKTIG!!!!

VIKTIG!!
Vi holder nå på å oppdatere medlemsregisteret i forhold til lønnsoppgjøret. Vi er nødt til å ha korrekte opplysninger på alle.

Via de plasstillitsvalgte skal de fleste nå ha fått en henvendelse om å bekrefte eller rette på de opplysninger vi har. Noen svarer ikke, og det kan jo være så enkelt at vi har både feil telefonnummer og feil mailadresse.
Dette kan i verste fall få betydning for ditt eventuelle lønnskrav.

Har du ikke hørt noe fra oss, så vil vi sette pris på om du kontakter oss med følgende opplysninger om deg selv:

Navn (endret etternavn?)
Adresse
Mail
Telefonnummer
Nåværende stillingsbetegnelse (ikke alltid det samme som yrkesutdanning)
Hvor jobber du nå?
Endret arbeidssted?
Gått av med pensjon, er på AAP, blitt ufør, permisjon uten lønn e.l.?

Vi ønsker at alle svarer tilbake med disse opplysningene (holder dessverre ikke med å si at alt er som før 😁….)

Bruk denne mailen: fagforbundet.oyene@gmail.com
På forhånd takk!