Vi gratulerer oss selv

På representantskapsmøtet for Fagforbundet Vestfold ble Fagforbundet Øyene tildelt vervepokalen for størst økning av yrkesaktive medlemmer i 2017/2018.

Vi som representerte Øyene trodde ikke det vi hørte, hadde ikke tenkt at vi var »nominert» en gang – så vi fikk et rent gledessjokk 🙂