På representantskapsmøtet for Fagforbundet Vestfold ble Fagforbundet Øyene tildelt vervepokalen for størst økning av yrkesaktive medlemmer i 2017/2018.

Vi som representerte Øyene trodde ikke det vi hørte, hadde ikke tenkt at vi var ”nominert” en gang – så vi fikk et rent gledessjokk 🙂