Trygg eldreomsorg

Trygg eldreomsorg krever dyktige medarbeidere
Helseminister Bent Høie er overrasket over at regjeringen blir beskyldt for å bryte løfter i eldreomsorgen. Regjeringen bryter kanskje ikke løfter, men kan vi dermed konkludere med at regjeringens politikk har ført til bedre eldreomsorg?

Det kan være lurt å tenke seg om en gang til når politikken ikke fungerer. Noen ganger må man bryte med egne løfter og revurdere egne meninger. Forrige regjering ble beskyldt for å vingle, men skal man ikke endre oppfatning og politikk når man får ny og viktig kunnskap som kan gi bedre eldreomsorg?

Denne regjeringens mantra er at alt skal veies og måles, og avvik overvåkes. Det er altså et stort fokus på alt vi gjør feil. Jeg tror vi måler så mye at, at fokuset på god pleie og omsorg til pasientene blir borte.

Kompetent helsepersonell
Helseministeren er opptatt av høy kompetanse på de som arbeider i eldreomsorgen i Norge. Så bra! Men Høie påstår samtidig at det som kan løse mangelen på kompetanse i eldreomsorgen, er å utdanne flere sykepleiere med mastergrad i eldreomsorg. Ja, vi trenger dem også, men de løser ikke kompetanseutfordringen. Alle yrkesgrupper i eldreomsorgen må få tilbud om kompetanseheving – uavhengig av om de er assistent, sykepleier, helsefagarbeider, aktivitør, vernepleier eller andre typer helsearbeidere. Alle trenger kompetansepåfyll, også ledere som skal satse på de ansatte og se deres potensiale.
Og en ting til: Helsefagarbeiderne er høykompetente helsearbeidere. Ingen pasienter skal være i tvil om det – selv om flere prøver å si at utdanningen de tar er for dårlig. Norges helsefagarbeidere holder et høyt faglig nivå. Alle pasienter og brukere har rett til helsetjenester av god kvalitet – og det får de også av helsefagarbeidere landet rundt, hver dag – hele året.

Vi trenger hele, faste stillinger
Helseministeren henviser til en trygghetsstandard som skal forbedre kvaliteten på sykehjemmene. Det er flott. Men han nevner ikke det aller viktigste for beboerens trygghet; nemlig tilstrekkelig, stabil og kompetent bemanning i hele og faste stillinger. Dersom helseminister Bent Høie kan komme Fagforbundet i møte på dette kravet, mener vi at eldre pleietrengende mennesker langt på vei kan få den trygge og gode omsorgen og pleien de fortjener.