TARIFFOPPGJØRET 2020
Nå skal resultatet ut på uravstemning. Uravstemninga går som før, elektronisk, med frist 15. oktober. Fagforbundet oppfordrer alle medlemmene til å svare/stemme.