STØRRE HOVEDTILLITSVALGTRESSURS I ØYENE

Hei!

I tiden frem til kommunesammenslåingen 1.1.2018, har Fagforbundet Øyene fått tildelt 80 % mer HTV-ressurs.

Ressursen er fordelt slik:

Tjøme: Har fått + 60 %, slik at May Elisabeth nå er 100 % hovedtillitsvalgt.

Nøtterøy: Har fått + 20 %, slik at Gunn Elisabeth fremdeles er 100 % hovedtillitsvalgt. I tillegg er Runa R. Tonheim frikjøpt HTV 20 %, dvs. en dag i uka.