SPAREBANK 1 – SKADE

SPAREBANK 1 SKADE:
Vår faste skadetelefon 915 02300 er for tiden nede. Om du har vært ute for et uhell eller har en skade, bruk www.meldeskade.no eller ring oss på 800 41 301 om du trenger å snakke med noen.

Melde skade