Slik er du forsikret gjennom din arbeidsgiver

Her er linken til nettsiden som viser hvordan du og dine kolleger er forsikret gjennom arbeidsgiver. Fyll inn data for ulike livssituasjoner, så ser du hvordan summene endrer seg.
Publisert av Håvard Horpestad , Sist endret 07.08.2018

https://www.klp.no/offentlig/arbeidsgivers-forsikringer/personalforsikringerfritid

Trykk på linken og scroll deg nedover for å se hvordan du og dine nærmeste er ivaretatt ved:

– yrkes- og ulykkesskade

– gruppeliv (dødsfall)

– fritidsulykke (de aller fleste i Færder kommune har denne forsikringen, kun noen få reservasjoner)