Skole/SFO/Barnehage Avisinnlegg

Hverdagen i barnehage, skole og SFO i disse koronatider

Nå går vi inn i uke nummer 2 hvor skoler og barnehager er stengt på grunn av koronakrisen.  Det er mange innslag i nyhetene om alle lærere som driver med hjemmeundervisning av elever via digitale medier.

Men vi vil også ha et fokus på, at alle barnehager, skoler og skolefritidsordninger, plikter å ha et tilbud til barn med særskilte behov og barn hvis foresatte jobber i samfunnskritiske yrker.

I dette tilbudet møter barna gjerne fagarbeidere og assistenter, for de kommer gjerne på SFO før skoletid på grunn av foresattes turnuser, og de er også på SFO etter endt undervisning.

Fagarbeidere og assistenter bistår også pedagogene i undervisningen på skolen, i tillegg til å hjelpe til med å vaske ned barnehager og SFO, for å hindre smitten i å spre seg. Dette er en viktig del av den samfunnsdugnaden som nå gjøres, for å forhåpentligvis unngå samme tilstander som vi ser utarte seg i Italia og Spania.  

Dette viser en omstillingsevne blant assistenter, fagarbeidere og lærere som er helt fantastisk. Fagforbundet heier på alle dere som bidrar til å holde hjulene i gang, og som sørger for at barna får et godt tilbud i en så krevende tid som vi nå står i. Tusen takk!

Hilde Abrahamsen                                                          Lars Frederik Gregerslund

Yrkesseksjonleder for kirke, kultur og oppvekst       nestleder for kirke, kultur og oppvekst

Fagforbundet Vestfold og Telemark                            Fagforbundet Vestfold og Telemark