OVERLEVERING AV INNSAMLET TØY

I forbindelse med Fagforbundet Øyenes strikkekafe, ble det samlet inn tøy til Færder kommunes vanskeligstilte.
Onsdag 19.desember overleverte Fagforbundet Øyene v/Else Holbæk, alt innsamlet tøy til tjenesteleder for psykisk helse og rus, Lena Sjølie.