Oppvekst: Fagskoletilbud

Hei

Fagskolen AOF Norge, studiested Telemark og Vestfold, kan fra høsten 2018 tilby fagskoleutdanningen barn med særskilte behov også for ansatte i skole/SFO. Tidligere har de finansierte studieplassene vært forbeholdt barnehageansatte. Gjennom ny finansieringsordning fra Kunnskapsdepartementet via Fylkeskommunene har vi nå 18 finansierte studieplasser ved studiested Larvik. Plassene er gitt med forbehold om at tildelingen blir vedtatt av Hovedutvalget for utdanning i Vestfold ved møte 6. juni 2018.

Oppstart er planlagt til 4. september 2018. Opptakskrav er fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, men det kan også søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse (assistenter med minst 5 års praksis). Det er altså i denne klassen ingen krav til ansettelsesforhold. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende til klassen er full.

For barnehageansatte anbefaler vi å søke ved studiested Skien da klassen i Skien vil ha fokus mot barn i alderen 0-6 år.

Mer informasjon og søknad om opptak her:
http://www.aof.no/fagskoler/barn-med-sarskilte-behov—larvik/284247/kurs

Vedlagt brosjyre. Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

Vennlig hilsen

Inger-Lene Flatin
Fagskolekonsulent
Fagskolen AOF Norge, studiested Telemark og Vestfold

tlf +47 920 89 466
Postboks 2830
3702 Skien