I forbindelse med ny kommune og endring av roller, må hjemmesiden oppdateres. Det kan i en periode forekomme at ikke alle opplysninger er up-to-date. Ber om forståelse for dette.