NYTT NAVN

Årsmøtet bestemte i dag at navnet på foreningen skal være Fagforbundet Færder.

Logo vil bli endret så fort det er mulig.