NY LØNN


Til info så får alle i kapittel 4(de aller fleste av oss), tillegget etterbetalt på desemberlønna, det er i allefall planen.
De i kapittel 3 og 5 får det nå på novemberlønna.