Ny info fra lønnsavdelingen

Grunnet tekniske problemer med utsendelse av lønnslipper i går, gjør vi nå ett nytt forsøk.

Vi har nå kjørt vår første lønn i Færder kommune, med utbetalingsdato 15. januar. Vi håper det meste er riktig, men kan ikke se bort fra at det kan være enkelte feil. Hvis så er tilfelle må du kontakte din leder for å avklare om du ligger med riktig stilling. Det kan f.eks. tenkes at en beskjed/avtale om forlengelse av midlertidig stilling ikke har nådd lønningsavdelingen.
Hvis feil melder leder fra til lønnskonsulent. Ved større beløp vurderes utbetaling av evt. forlite lønn som et «forskudd» som vil avregnes på neste lønnskjøring. Tilsvarende må du melde fra om du har fått for mye lønn.

Med vennlig hilsen
HR – Lønn