LITT OM FAGFORBUNDETS FORSIKRINGER

 

Det er ikke mulig å reservere seg fra forsikringene i medlemskapet/kontingenten i Fagforbundet.
Disse forsikringene, innboforsikringen og stønadsforsikringen, er obligatoriske i medlemskapet, og vil derfor bli innkrevet sammen med kontingenten.
Det er bare de medlemmene som reserverte seg den gang ordningen ble innført, eller da Fagforbundet ble dannet, som fikk denne muligheten.
Det er svært gode forsikringer som Fagforbundet har fremforhandlet, og dere kan lese mer om dem på lofavor.no.
Det er Sparebank 1 som er forsikringsleverandør til alle Fagforbundets medlemmer.