KURSTILBUD

Hei,
Fagforbundet Seksjon kontor og administrasjon tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Innlandet et samlingsbasert studie innen organisasjon og ledelse. Studiet går over to semestre og består av til sammen 30 studiepoeng. Det er avsluttende eksamen i enkeltemner. Studiet er forbeholdt Fagforbundets medlemmer. Studiet består av tre emner:

1. ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPSYKOLOGI (7,5 studiepoeng)

Emnet gir deg kunnskaper og analytiske ferdigheter i å arbeide selvstendig med ulike praktiske og psykologiske problemstillinger i organisasjoner. Undervisning og eksamen i høstsemesteret. Det er en obligatorisk innlevering i tillegg til en fire timers skriftlig eksamen.

2. ARBEIDSGRUPPER OG TEAM I ORGANISASJONER (7,5 studiepoeng)

Emnet gir kunnskaper om team og grupper som arbeidsmåte og operativt/strategisk verktøy i organisasjoner. Undervisning og eksamen i høstsemesteret. Det er en obligatorisk innlevering i tillegg til en fire timers skriftlig eksamen.

3. COACHENDE LEDERSKAP (15 studiepoeng)

Emnet gir kunnskaper og ferdigheter i coachende teknikker, spørsmål og bevissthet omkring selvledelse og effektivisering med utgangspunkt i den enkelte medarbeiders potensiale. Undervisning og eksamen i vårsemesteret.

Høgskolen i Innlandet har ansvar for opptak til studiet. Søknadsfristen er 01.06.17.

Fagforbundet dekker alle kostnader for selve studiet, men ordinær semesteravgift påløper.

Les mer: http://www.fagforbundet.no/Seksjon%20kontor%20og%20administrasjon/emnegruppe-innen-organisasjon-og-ledelse-pa-oppdrag-fra-fagforbundet/?article_id=141918

Les mer: https://www.inn.no/studier/studietilbud/oekonomi-ledelse-og-innovasjon/emnegruppe-innen-organisasjon-og-ledelse-paa-oppdrag-fra-fagforbundet

Kurstilbud