KS: Lønnsoppgjøret 2020

Informasjon fra KS:  
Hva skjer med årets lønnsoppgjør?

Oppdatert 17.03.2020 kl. 11:50

 Partene er enige om å utsette oppstart av forhandlingene, og hovedtariffavtalen forlenges til 15. september 2020. 

Som følge av den akutte samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset, og utsettelse av frontfagsoppgjøret, er partene i KS-området enige om å forlenge hovedtariffavtalen til 15. september 2020.

Partene tar sikte på å starte forhandlingene når lønnsoppgjøret i frontfaget er ferdig. Industrioverenskomsten (frontfaget) er forlenget til 21.august 2020.

Som følge av dette vil oppsatt plan for lønnsforhandlinger I Færder kommune bli forskjøvet.

Ny tidsplan vil vi komme tilbake til.