INFO OM EVENTUELL STREIK

Sted: Borgheim          Dato: 20.05-2021

Tariffår:2021              Fagforbundet er i streik

Det meddeles med dette at Fagforbundet har tatt ut din fagforening i streik
fra          27.05-2021           .
Det sendes eget varsel til de medlemmene som er tatt ut i streikens første fase.

Hvis du ikke har mottatt slikt varsel er du ikke tatt ut i streik i denne fasen. Det vil si at du skal møte på din arbeidsplass til vanlig tid, og utføre dine arbeidsoppgaver.
Vi vil benytte anledningen til å be om, dersom noen av dine kolleger er i
streik, at du påser at deres arbeidsoppgaver ikke blir utført av andre.
Dersom du er usikker på om det er streikebryteri, eller om streikekomitéen
har gitt dispensasjon ved ditt arbeidssted, ta kontakt med streikekomitéen
telefon:        91553725                .

Det er viktig at du følger med I media når det gjelder streikens utvikling.
Hvis streiken skal trappes opp, og dette får betydning for deg, vil du få et eget
varsel om dette.

Med solidarisk hilsen

Fagforbundet Færder
Streikekomitéen