Info om almanakken

Hei og godt nytt år,

Litt mer om almanakken
Lageret av almanakker for 2017 gikk tomt i romjula og det ble informert om at det er utsolgt på nettsida til nettbutikken. Det trykkes nå opp flere almanakker som medlemmene kan bestille. For å bestille, ring 21072593 eller bruk e-post: kundeservice@artisti.no Det går også an å bestille via nettbutikken som du finner ved å gå inn på www.fagforbundet.no – søk på nettbutikk i menyfeltet og bestill direkte.

Hvorfor ikke almanakk til alle?
Mange lurer på hvorfor vi ikke sender almanakk til alle medlemmene slik vi har pleid å gjøre. Hovedgrunnen til at almanakken ikke sendes ut er at ny teknologi, kalender på mobil og håndbøker med almanakkdel gjør at behovet for en medlemsalmanakk ikke er til stede i like stor grad som tidligere. Det er verken god økonomi eller miljøvennlig å sende almanakk til flere titalls tusen medlemmer som ikke bruker den. Det har blitt informert flere ganger om at almanakken ikke sendes til alle, men likevel er det mange medlemmer som ikke har fått med seg informasjonen. Det er leit at mange av dere får så mange klager.

Hvorfor kan ikke tillitsvalgte bestille til alle «sine» medlemmer
Meningen med ikke å sende almanakken til alle, men kun til de som ønsker seg den, er som sagt å unngå at almanakker går i søpla. Dersom dere som er tillitsvalgte likevel ønsker å bestille til medlemmene, så kan dere få flere enn ti ved å spørre medlemmene om de vil ha, og så sende en samlebestilling til kundeservice@artisti.no med navn og adresse på de medlemmene som ønsker å få den tilsendt. Da får de den hjem i postkassa si. Det er mulig at enkelte fagforeninger fikk bestille flere enn ti eksemplarer i starten. Da vi fikk kjennskap til at fagforeningene bestilte uten å spørre medlemmene på forhånd om de ville ha, så ble maksantallet satt til ti. Dersom fagforeningene hadde fått bestille til alle sine medlemmer, uten å spørre på forhånd hvem som ønsker den, så hadde vi vært akkurat like langt.

Smålig?
Enkelte medlemmer synes vi er smålige som ikke sender almanakk til alle. Det er leit at de reagerer slik, men vår jobb er å forklare hvorfor og at det er enkelt å bestille. På denne måten sikrer vi oss at almanakken brukes. Vår jobb vil alltid være å ivareta medlemmenes interesser, støtte og hjelpe dem og forvalte medlemmenes penger på en best mulig måte. Det er ikke sikkert at den beste måten å gjøre det på, er å sende ut et produkt som mange kaster.

Informasjon
Den gode nyheten nå er i alle fall at det produseres et nytt opplag og at medlemmene igjen kan bestille. Det er fint hvis dere informerer medlemmene deres om dette. Mange av dere får henvendelser og spørsmål fra medlemmene som ikke er besvart i denne e-posten, men vi håper at dere har fått litt mer hjelp til å informere medlemmene.

Mvh
Tone Zander
Fagforbundet info