Info fra HR-avdelingen om lønnskjøring

Informasjon fra HR-avdelingen om første lønnskjøring

Vi har nå kjørt vår første lønn i Færder kommune, med utbetalingsdato 15. januar.

Vi håper det meste er riktig, men kan ikke se bort fra at det kan være enkelte feil.

Hvis så er tilfelle, må du kontakte din leder for å avklare om du ligger med riktig stilling. Det kan f.eks. tenkes at en beskjed/avtale om forlengelse av midlertidig stilling ikke har nådd lønningsavdelingen.

• Hvis feil, melder din leder fra til lønnskonsulent.

• Ved større beløp vurderes utbetaling av evt. for lite lønn som et «forskudd» som vil avregnes på neste lønnskjøring. Tilsvarende må du melde fra om du har fått for mye lønn.

• Lønnsslippen blir sendt til alle på epost.

• I tillegg vil den bli gjort tilgjengelig på Visma Enterprise startside under fanen Meg Selv og underfane Dokumenter.

bilde

• Dersom du ikke har registrert epostadresse, kan du legge denne inn på Visma Enterprise under Personalia.

• Visma Enterprise vil du finne under Startknappen eller under Programmer på Intranettet.

Hilsen HR-avdelingen