HILSEN FRA GUNN ELISABETH

Til medlemmer, styret og tillitsvalgte i Fagforbundet Øyene!

Den første dagen i vår nye Færder kommune var det tid for meg å avslutte mitt verv som Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Øyene.
Det er et ordtak som sier «Det er en tid for alt», og for meg så ble dette tiden for å slippe andre krefter til.

Det har vært en lang reise gjennom over 25 år i ulike roller som fagforeningsleder/tillitsvalgt/hovedtillitsvalgt, der jeg har blitt kjent med både medlemmer og øvrige ansatte i Nøtterøy kommune på alle mulige tenkelige vis.

Det er selvfølgelig vemodig å trekke seg fra en rolle/funksjon en har hatt i så mange år, og med godt blandede følelser.
Men jeg står foran mange spennende oppgaver i min nye jobb som ansatt i Færder kommunes HR-avdeling. Der jeg mener jeg skal kunne bidra med mye av min kompetanse til beste for hele Færder kommune.

Tusen takk for alle disse årene med dere alle sammen! Det har både vært spennende, berikende, glade og triste, lette og av og til veldig tunge dager. Og alt sammen har gitt meg et godt fundament, og med masse levende historie i ryggsekken.

Jeg ønsker spesielt hele Fagforbundet Øyenes tillitsvalgtgruppe, og hovedtillitsvalgte May Elisabeth og Runa lykke til med arbeidet som ligger foran, og med så mange flotte representanter er jeg sikker på at framtiden er godt ivaretatt for medlemmene i Fagforbundet Øyene. «Keep on the good work»!!

Med de beste ønsker
Gunn Elisabeth L.Hübner