Helse: Tilbud om fagskoleutdanning

Hei

Fagskolen AOF Norge, studiested Telemark og Vestfold, har i år gleden av å tilby følgende finansierte fagskoleutdanninger i helsefag:

– Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser – studiested Skien
– Miljøarbeid rettet mot mennesker med funksjonsnedsettelser/utviklingshemming – studiested Larvik og Seljord

Utdanningstilbudene er finansiert og er gratis for studentene. Kun bøker/materiell må studentene dekke selv.
Utdanningene går over 2 år deltid og gir 60 fagskolepoeng. Fagskoleutdanningene er primært videreutdanningstilbud til fagarbeidere, men det kan også søkes opptak på bakgrunn av realkompetanse.

Alle de tre utdanningstilbudene har oppstart september 2018. Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende til klassene er fulle.
Søknader om opptak her: http://www.aof.no/fagskoler/1022

Vedlagt brosjyrer.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål!

Vennlig hilsen

Inger-Lene Flatin
Fagskolekonsulent
Fagskolen AOF Norge, studiested Telemark og Vestfold

tlf +47 920 89 466
Postboks 2830
3702 Skien

www.aof.no/fagskole
Følg oss på Facebook:
Fagskolen AOF Norge
AOF Telemark og Vestfold