GUNN ELISABETH I NY ROLLE

Gunn Elisabeth L Hübner har nå avsluttet sin rolle som hovedtillitsvalgt for Fagforbundet Øyene.

Hun ble allerede i 1987 ansatt i Nøtterøy kommune, da som renholder, og siden i ulike roller innen dette faget.

Likevel er det nok som tillitsvalgt og hovedtillitsvalgt vi kjenner henne best.

Interessen for ansattes forhold har alltid stått hennes hjerte nær, og allerede i 1988 ble hun plasstillitsvalgt på Gipø.

Hovedtillitsvalgt for Fagforbundet har hun også vært i flere perioder, senest fra 2007 til hun takket av ved utgangen av 2017.

Gunn Elisabeth har betydd mye, både for mange enkeltpersoner, og ikke minst for det gode samarbeids- og tillitsforholdet som gjennom mange år har vært mellom ansatte og administrasjonen i Nøtterøy kommune.

Fra 2. januar 2018 gleder vi oss over at Gunn Elisabeth er knyttet til HR-avdelingen i Færder kommune. Her vil hun bidra med sin kompetanse i ulike oppgaver.

Planlegging og gjennomføring av medarbeiderundersøkelse vil stå øverst på hennes agenda.
Vi ønsker Gunn Elisabeth velkommen, og lykke til med nye oppgaver!

Harald Rygh
HR-sjef