Fra HR: Lønnsslipp juni

Lønnsslippen i juni blir litt spesiell p.g.a. ferietrekk for årets 5 ferieuker (6 uker hvis over 60 år). I og med at ferietrekk også gjøres av faste tillegg (disse tilleggene er da selvsagt også med i grunnlaget for opptjente feriepenger) vil lønnsslippen f.eks. kunne se slik ut:

Hvordan dette vil slå ut i kroner vil avhenge av om man hadde full opptjening av feriepenger i 2018, og for de som hadde full opptjening vil feriepengene normalt være høyere enn (summen av) ferietrekket. For de som ikke har feriepenger fra 2018 vil lønnsslippen kunne bli negativ. De som ikke hadde full (eller ingen) opptjening i 2018 har hatt anledning til å søke om redusert avvikling etter bestemte forutsetninger, se egen artikkel publisert 10.05.2019. Sist endret 06.06.2019