Leder Anneliese: Har ferie i uke 27, 28, 29. Kontakt May Elisabeth, 909 10 149, ved behov.

HTV May Elisabeth: Ferie uke 30, 31 32. Kontakt leder Anneliese, 463 79 173, ved behov.