FAGFORBUNDETS STIPENDORDNING

FAGFORBUNDETS STIPENDORDNING

Fra januar 2018 blir det elektronisk stipendbehandling i Fagforbundet.
Det blir ikke sendt ut søknadsskjema for stipend på papir, men det kommer
nærmere informasjon med lenke til søknadsskjemaet i begynnelsen av januar.

Det er ingen nye endringer i retningslinjene for stipendordningen.