Fagforbundet Vestfold og Telemark – Pensjonistene

Som medlem av pensjonistutvalget og leder av eldrerådet i Vestfold og Telemark fylkeskommune har jeg fått i oppdrag å orientere om aktuelle saker vi har behandlet i rådet.

1.
Fremtidig helseforetakstilhørighet Holmestrand kommune. Eldrerådet vedtok en uttalelse i to punker; A. Opprettholde dagens løsning med tilhørighet både til sykehusene i Tønsberg og Drammen. B. På sikt skal innbyggerne i Holmestrand ha tilhørighet til sykehuset Tønsberg.
Fylkestinget vedtok i møte 5 mai en slik løsning.

2.
Egenandel for skyss til og fra tannklinikken som har tilbud om gratis tannbehandling.
I følge saksframlegget framgår det at det har det vært to
forskjellige ordninger i tidligere Vestfold og Telemark. Det ble
foreslått at det nå blir lagt opp til en felles ordning i det nye fylket.
Eldrerådet støttet forslaget om at egenandelen nå skal følge
satsene for Pasientreiser AS.
Fylkestinget vedtok forslaget i møte 5 mai.

3.
Den kulturelle spaserstokken.
I saksframlegget ble det foreslått at fordelingsnøkkelen skulle
basere seg på antall eldre over 70 år.
Eldrerådet foreslo at fordelingen av midlene skal basere seg på
antall eldre over 67 år.
Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett vedtok å
endre fylkesrådmannens forslag fra 70 til 67 år. I følge saken er det
satt av 2,3 mill kroner til fordeling.

Eldrerådet har vedtatt handlingsplan for 2020 – 2021 som legges fram som orienteringssak i fylkestinget 16 juni.
Alle saker eldrerådet behandler finner dere på hjemmesiden til fylkeskommunen, under politikk og samfunn – møtekalender og saker.

Finn-Egil Aure