Færder kommune: Tilbud om gratis vaksinasjon til utsatte ansatte

Gratis influensavaksine for helsepersonell, nøkkelpersonell og renhold i helse

Færder kommune tilbyr gratis influensavaksine til ansatte i Helse og omsorg og ansatte i renhold (helse). Se tabellen under for tidspunkter for vaksinering.

INFLUENSAVAKSINE 2019

SMIDSRØD HELSEHUS Fredag 01.11.19 Kl.14:00–16:00

HELSESTASJONEN Mandag 04.11.19 Kl.14:00–16:00

TJØME SYKEHJEM Tirdag 05.11.19 Kl.14:00–16:00

BJØNNESÅSEN Torsdag 07.11.19 Kl.14:00–16:00

GIPØ (Møterom 2A) Onsdag 13.11.19 Kl.14:00–16:00

HELSESTASJONEN Dropp inn Kontakt og avtal Avtale for dropp inn: Helsesykepleier Mona Jenssen, tlf.: 90 70 93 15

Informasjon om influensavaksine i Formannskapssalen 30. oktober kl. 13:30–15:00 Med smittevernsykepleierne Tonje Bye Wang og Signy Holum. For alle som er i tvil om vaksinasjon og/eller trenger mer informasjon om virkninger/bivirkninger – mulighet til å stille spørsmål. NB: Du kan være smittebærer ut å være syk. Ta ansvar for å beskytte pasienter, kollegaer og deg selv. Informasjonsskriv om influensa og influensavaksinen (Folkehelseinstituttet): https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/influensa/influensamateriell-2019/helsepersonell-sykehus/influensavaksine_helsearbeidere_brev_2019-2020_bokmal.pdf