FÆRDER KOMMUNE: INFO OM FORSIKRING

Viktig info om forsikring

I Færder kommune gis det ikke lengre mulighet til å tegne frivillig ulykkesforsikring for fritid gjennom kommunen.

Arbeidsgiver dekker ulykkeskade i arbeidstiden samt under reise til/fra arbeid.