Besøkende kan nå parkere uten parkeringstillatelseslapp på Tinghaug

Besøkende kan nå parkere uten parkeringstillatelseslapp på Tinghaug

I en testperiode, fra nå og frem til 1. mai 2019, vil våre besøkende på Tinghaug kunne parkere på besøksplasser uten parkeringstillatelseslapp som tidligere ble delt ut på Servicesenteret.

Grunnen er at ordningen med parkeringskort til ansatte har satt seg, og mange har funnet parkeringsplass for sin bil et annet sted enn mellom T16 og T17. Vi har tillitt til at ansatte har respekt for besøkendemerkede plasser. Således vil alle andre biler være besøkende til våre tjenester, og det skal ikke være behov for parkeringslapper til dem.

Vi evaluerer etter 1. mai om ny ordning for besøkende fungerer som forventet.