Arveloven 17.10: Ikke-medlemmer kan bli med for kr 200,-.

VIPPS til Fagforbundet Færder 517646. Merkes »arveloven». HUSK AT DE OGSÅ MÅ MELDE SEG PÅ.